top of page

SKOGSNÄS

En kooperativ by, grundad 1973

bkpam2170262_file0391.jpeg

Skogsnäs är ett kooperativ i Ångermanland som bildades 1973 som ett socialt och ekologiskt projekt. Med tiden har det utvecklats till att bli ett hållbart alternativ i en alltmer komplicerad värld. Från att ha varit en enda gård med 200 ha mark, det mesta skog, har Skogsnäs utvecklats till en by med ca 40 vuxna och många barn, med egen barnomsorg, kulturhus, multihall, hotell, såg, och en mängd olika småföretag. Marken och de gemensamma byggnaderna ägs av kooperativet och alla byns medlemmar har en egen ekonomi ur vilken de betalar en mindre avgift till kollektivet varje månad. Genom åren har man byggt ett tjugotal hus och ekonomibyggnader och marken odlas ekologiskt av några av medlemmarna. Skogen används uteslutande till ved och virke. Med hjälp av den lokala sågen, ett snickeri, en stor maskinpark och bybornas mångskiftande kunskaper har det mesta kunnat göras inom kollektivet.
De vuxna i kollektivet spänner över alla åldrar, vilket bådar gott för kontinuiteten i framtiden.

SKOGSNÄS 50 ÅR!


Kom och fira Skogsnäs 50 år av gemenskap. Musik, teater, utställning, yoga, qigong, god mat, barnaktiviteter, föreläsningar, skogsvandringar, samtal och festligheter. Camping finnes.
Biljetter och program på kulturbiljetter.se
Välkommen! 

 

skogsnas_50_jubileum_posterA3.jpg
bkpam2170262_file0403.jpeg

Fotografier av Micke berg

bottom of page